Politica de confidențialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteți pe site-ul https://veryberry.ro/ , prin poștă electronică sau prin altă modalitate, vor fi folosite în conformitate cu Politică de Confidențialitate. (Accesul se face prin https://veryberry.ro/).
Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate că neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.
Protecția datelor cu caracter personal
Angajamentul  BIOIDAEUS S.R.L. cu privire la protecția datelor cu caracter personal
Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări.
În acest, pentru a vă furniza cea mai bună experiență posibilă, ne concentrăm pe continuă îmbunătățire în întreaga noastră activitate.
BIOIDAEUS S.R.L  cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni și Condiții.
BIOIDAEUS S.R.L  este o persoană juridică română, care are că obiect principal de activitate organizarea expozițiilor, târgurilor și congreselor.
BIOIDAEUS S.R.L  are sediul social în Jud. Arad, Arad, Str. Calea Timișorii Nr. 212, telefon 0771 621 929, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului, având cod fiscal RO36074530 și este reprezentată legal de dna. Adina Opret – Administrator.
BIOIDAEUS S.R.L  respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor noştri şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor noastre şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată.
Datele cu caracter personal sunt colectate numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, dacă sunt oferite cu bună știință, de bună voie, din proprie inițiativa etc.
Utilizarea acestui website dar și a altor website-uri BIOIDAEUS S.R.L. de către dumneavoastră se supune prezentelor prevederi și Condițiilor generale, tehnice și de participare ale  BIOIDAEUS S.R.L .
Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni și condiții nu utilizaţi niciunul dintre website-urile noastre sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. Este posibil că anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.
BIOIDAEUS S.R.L  nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menționate, cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.
Ce date cu caracter personal prelucrează BIOIDAEUS S.R.L?
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.
Pentru a accesa website-ul BIOIDAEUS S.R.L , nu este nevoie să ne furnizați niciun fel de date cu caracter personal.
În contextul desfășurării activității curente a BIOIDAEUS S.R.L, inclusiv derulării activității comerciale, implicând achiziționarea de servicii  BIOIDAEUS S.R.L. oferite pe website va putem solicita anumite date cu caracter personal.
În acest sens, BIOIDAEUS S.R.L. va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședința, e-mail etc.
Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor BIOIDAEUS S.R.L, dumneavoastră sunteți informat/a și/sau va exprimați în mod expres consimțământul (va dați acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date (legislația internă și dreptul comunitar UE).
În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligații legale, și nici nu este justificată de un interes legitim al BIOIDAEUS S.R.L , dumneavoastră puteți refuză o astfel de prelucrare sau va puteți retrage consimțământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate își pot retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct, oferte personalizate, oricând și fără să fie necesar să indice un motiv. Ulterior soluționării cererii de retragere a consimțământului, persoană vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la serviciile oferite de  BIOIDAEUS S.R.L .
Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal?
– Derularea activității comerciale a BIOIDAEUS S.R.L;
– Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, loterii publicitare, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor
– Gestionarea relațiilor cu clienții; comunicarea comercială cu clienții prin orice mijloc de
comunicare;
– Îndeplinirea obligațiilor legale incidente;
– Comunicarea cu organismele/autoritățile/instituțiile publice sau de interes public;
– Arhivare, scopuri statistice;
BIOIDAEUS S.R.L va consideră toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.
Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?
Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, după cum urmează: clienți persoane fizice ai BIOIDAEUS S.R.L .
Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către BIOIDAEUS S.R.L. și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentul document.
– Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoțional (marketing)
– Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră (cum ar fi: nume și prenume, adresa de email, nr. telefon mobil/fix, etc ) vor putea fi prelucrate de  BIOIDAEUS S.R.L. cu respectarea drepturilor dvs., în special a dreptului de informare și opoziție, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile  BIOIDAEUS S.R.L. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor putea fi folosite în scop promoțional (marketing) și pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai  BIOIDAEUS S.R.L , cu respectarea drepturilor dumneavoastră.
În relația cu BIOIDAEUS S.R.L, dumneavoastră, beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat.
Ce măsuri de siguranță sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?
Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum și eventualele abuzuri, utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.
Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce BIOIDAEUS S.R.L depune toate eforturile în privința protejării datelor dumneavoastră personale, nu putem garanta în mod absolut securitatea datelor transmise către website-urile  BIOIDAEUS S.R.L. Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastră. Odată ce primim informația referitoare la dumneavoastră, vom utiliza proceduri și măsuri stricte de siguranță împotriva utilizării neautorizate, ilegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.
Care sunt drepturile dumneavoastră?
Prin citirea acestui document, dumneavoastră ați fost informat/ă cu privire la drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimțământ, dumneavoastră aveți dreptul, de a va retrage consimțământul în orice moment în formă scrisă, adresată BIOIDAEUS S.R.L., în condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
Dumneavoastră aveți dreptul de a va opune, în orice moment, în mod gratuit, că datele cu caracter personal pe care le furnizați către BIOIDAEUS S.R.L. să facă obiectul unei prelucrări, cu menționarea datelor și scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate și legitime, legate de situația dvs. particulară, cu excepția cazurilor în care BIOIDAEUS S.R.L.  demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În caz de opoziție nejustificată, BIOIDAEUS S.R.L. este îndreptățită să prelucreze în continuare datele în cauza. Prin citirea acestui document dumneavoastră ați luat la cunoștință și înțelegeți faptul că datele cu caracter personal furnizate către  BIOIDAEUS S.R.L. constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de  BIOIDAEUS S.R.L. și/sau derularea activității comerciale.
Cum vă puteți exercita drepturile dumneavoastră?
Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteți adresa Specialistului de date personale din cadrul  BIOIDAEUS S.R.L. cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de email: contact@veryberry.ro sau la următoarea adresa de corespondență: BIOIDAEUS S.R.L, Jud. Arad, Arad, Str. Calea Timișorii Nr. 212. Cererii i se va atașa o copie lizibilă a actului de identitate al semnatarului.
Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Va recomandăm să verificați la fiecare utilizare a website-urilor BIOIDAEUS S.R.L. prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informați în legătură cu acestea. Prin accesarea website-urilor  BIOIDAEUS S.R.L. sau utilizarea serviciilor BIOIDAEUS S.R.L. prin intermediul website-urilor menționate, ulterior modificărilor, se vor consideră acceptate, noile prevederi.
Prezentul set de Termeni și Condiții a fost actualizat la data de 02.06.2021.
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart
Sidebar
Folosim Tehnologii de tip Cookie conform Politicii de cookies in scopul imbunatatirii performantelor website-ului, advertising si pentru analiza si personalizarea navigarii pe website. Prin apasarea butonului de accept sunteti de acord cu instalarea tuturor acestor cookies.
Start typing to see posts you are looking for.